دیتاسنتر ابری افرانت با ۶ پتابایت فضا، آماده میزبانی سرورهای تلگرام

دیتاسنتر ابری افرانت با ۶ پتابایت فضا، آماده میزبانی سرورهای تلگرام
مدت زیادی است که زمزمه های انتقال سرورهای اطلاعات کاربران ایرانی در تلگرام به ایران، به گوش می رسد و هنوز هم پاسخ دقیق شرکت تلگرام به این درخواست دولت مشخص نیست. با این حال حتی اگر شرکت تلگرام هم با این درخواست موافقت کند، انتقال سرور تلگرام به ایران نیازمند زیرساخت های فنی است که میبایست در کشورمان فراهم گردد. پیرو همین نیاز فنی، حالا دیتاسنتر جدید افرانت با ۶ پتابایت فضا، آماده میزبانی و انتقال سرور تلگرام به ایران شده است.
طبق آخرین آمار در دسترس از نرم افزار تلگرام و کاربری آن در سطح جهانی که توسط …

دیتاسنتر ابری افرانت با ۶ پتابایت فضا، آماده میزبانی سرورهای تلگرام

مدت زیادی است که زمزمه های انتقال سرورهای اطلاعات کاربران ایرانی در تلگرام به ایران، به گوش می رسد و هنوز هم پاسخ دقیق شرکت تلگرام به این درخواست دولت مشخص نیست. با این حال حتی اگر شرکت تلگرام هم با این درخواست موافقت کند، انتقال سرور تلگرام به ایران نیازمند زیرساخت های فنی است که میبایست در کشورمان فراهم گردد. پیرو همین نیاز فنی، حالا دیتاسنتر جدید افرانت با ۶ پتابایت فضا، آماده میزبانی و انتقال سرور تلگرام به ایران شده است.
طبق آخرین آمار در دسترس از نرم افزار تلگرام و کاربری آن در سطح جهانی که توسط …
دیتاسنتر ابری افرانت با ۶ پتابایت فضا، آماده میزبانی سرورهای تلگرام

دانلود نرم افزار جدید