دیالوگ های سیلی

دیالوگ های سیلی
شوشان: فراگیر شدن شبکه های مجازی و سایت ها ، پایانی بود بر تک گویی و مونولوگ مسئولین. دیگر همچون گذشته مردم صرفا ” گوش و چشم ” در برابر سخنان مسئولین و اتفاقات جامعه نیستند بلکه هر یک بسان رسانه ای عمل می کنند و در سایت ها و شبکه های مجازی با ارسال نقدها و عکس ها واکنش نشان می دهند.
دیگر مثل گذشته نیست که اتفاقی بیفتد و مردم چشم به جعبه جادویی بدوزند تا یک طرفه خبرها را بشنود بلکه خود تبدیل به یک منبع خبری می شوند ؛ گاهی موثق و زمانی نیز غیرموثق. حجم استقبال ایرانی ها از تلگرام و شبکه های واتساپی …

دیالوگ های سیلی

شوشان: فراگیر شدن شبکه های مجازی و سایت ها ، پایانی بود بر تک گویی و مونولوگ مسئولین. دیگر همچون گذشته مردم صرفا ” گوش و چشم ” در برابر سخنان مسئولین و اتفاقات جامعه نیستند بلکه هر یک بسان رسانه ای عمل می کنند و در سایت ها و شبکه های مجازی با ارسال نقدها و عکس ها واکنش نشان می دهند.
دیگر مثل گذشته نیست که اتفاقی بیفتد و مردم چشم به جعبه جادویی بدوزند تا یک طرفه خبرها را بشنود بلکه خود تبدیل به یک منبع خبری می شوند ؛ گاهی موثق و زمانی نیز غیرموثق. حجم استقبال ایرانی ها از تلگرام و شبکه های واتساپی …
دیالوگ های سیلی

بک لینک رنک 7

bluray movie download