دستگیری گرداننده یکی از گروه های تلگرامی در مازندران

شبکه های مجازی بویژه تلگرام, در روزهای پر حاشیه تبلیغات کاندیدای مجلس, به صحنه تسویه حساب های داوطلبان و برخی از مسئولان شهری تبدیل شده است که فقط یک هدف آن هم تخریب برخی از رقبای انتخاباتی خود را دنبال می کند .

کیمیا دانلود

دانلود فیلم خارجی