دستگیری عامل هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی

دستگیری عامل هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی
کاشان- ایرنا- فرمانده انتظامی کاشان از شناسایی و دستگیری فردی که از طریق شبکه اجتماعی «تلگرام» اقدام به نشر اکاذیب می کرد، خبر داد.

دستگیری عامل هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی

کاشان- ایرنا- فرمانده انتظامی کاشان از شناسایی و دستگیری فردی که از طریق شبکه اجتماعی «تلگرام» اقدام به نشر اکاذیب می کرد، خبر داد.
دستگیری عامل هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی

بازی