دستور بانک مرکزی ترکیه برای تجارت دوجانبه “ریال-لیر” با ایران

دستور بانک مرکزی ترکیه برای تجارت دوجانبه “ریال-لیر” با ایران
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: رئیس اتاق صنایع استانبول که اوایل این هفته به تهران سفر کرده بود، از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی کشورش خبر داد که بر مبنای آن، امور بانکی بین دوکشور با ریال ایران ولیرترکیه انجام خواهد شد.

محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران در کانال تلگرام خود نوشت: تمهیداتی اندیشیده شده تا مبادلات بانکی ایران و ترکیه با پول دو کشور تسهیل شود. اردال باحچیوان رئیس اتاق صنایع استانبول که اوایل این هفته به تهران سفر کرده بود، از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکز …

دستور بانک مرکزی ترکیه برای تجارت دوجانبه “ریال-لیر” با ایران

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: رئیس اتاق صنایع استانبول که اوایل این هفته به تهران سفر کرده بود، از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی کشورش خبر داد که بر مبنای آن، امور بانکی بین دوکشور با ریال ایران ولیرترکیه انجام خواهد شد.

محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران در کانال تلگرام خود نوشت: تمهیداتی اندیشیده شده تا مبادلات بانکی ایران و ترکیه با پول دو کشور تسهیل شود. اردال باحچیوان رئیس اتاق صنایع استانبول که اوایل این هفته به تهران سفر کرده بود، از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکز …
دستور بانک مرکزی ترکیه برای تجارت دوجانبه “ریال-لیر” با ایران

فروش بک لینک

اس ام اس جدید