در صورت فراموشی رمز عبور دوم در تلگرام چه باید کرد؟

Two Step Verification یکی از مفیدترین قابلیت های تلگرام است که توسط یک رمز عبور، مانع از دسترسی افراد دیگر به پیام های شما خواهد شد. اما اگر این رمز را فراموش کنید چاره چیست؟

فانتزی

دانلود موزیک