در صورت فراموشی رمز عبور در تلگرام چه باید کرد؟

Two Step Verification یکی از مفیدترین قابلیت های تلگرام است که توسط یک رمز عبور، مانع از دسترسی افراد دیگر به پیام های شما خواهد شد. اما اگر این رمز را فراموش کنید چاره چیست؟

عکس های داغ جدید

مجله اتومبیل