درآمد ده ها میلیون تومانی با گدایی در تلگرام!

درآمد ده ها میلیون تومانی با گدایی در تلگرام!
دیگر نیازی به پوشیدن لباس چرک مرده و پاره و پوره ندارند. نیازی به حضور فیزیکی و سر و کله زدن با مردم هم نیست. تنها یک گوشی چینی دست دوم با سیستم اندروید یا یک لپ تاپ درب و داغان هم کار را راه می اندازد؛ روزی ۴۰۰ – ۳۰۰ هزار تومان پول کمی نیست.

درآمد ده ها میلیون تومانی با گدایی در تلگرام!

دیگر نیازی به پوشیدن لباس چرک مرده و پاره و پوره ندارند. نیازی به حضور فیزیکی و سر و کله زدن با مردم هم نیست. تنها یک گوشی چینی دست دوم با سیستم اندروید یا یک لپ تاپ درب و داغان هم کار را راه می اندازد؛ روزی ۴۰۰ – ۳۰۰ هزار تومان پول کمی نیست.
درآمد ده ها میلیون تومانی با گدایی در تلگرام!