داس دوربین های تلفن همراه بر گردن فرهنگ ایرانی/ در هنگام بروز حوادث عکس بگیریم یا امداد کنیم؟!

صحنه های فجیع از جان دادن یک انسان کانال های تلگرام و یا گروه ها جا خوش می کنند؛ صحنه هایی دردناک که جز تأثیر مخرب روانی هیچ لذتی ندارند و قطعاً احساسات بستگان آن حادثه دیده را جریحه دار می کند.

فیلم سریال آهنگ

خرید غذا