خواستگاری ۳۰هزار تومانی درتلگرام +عکس

خواستگاری ۳۰هزار تومانی درتلگرام +عکس
ظهور سایت های همسریابی درکشورمان سابقه چندین ساله دارد اما مدتی است فعالیت دلالان ازدواج به شبکه های موبایلی همچون تلگرام کشیده شده است وامروز دهها کانال تلگرامی همسریابی درحال فعالیت هستند.

خواستگاری ۳۰هزار تومانی درتلگرام +عکس

ظهور سایت های همسریابی درکشورمان سابقه چندین ساله دارد اما مدتی است فعالیت دلالان ازدواج به شبکه های موبایلی همچون تلگرام کشیده شده است وامروز دهها کانال تلگرامی همسریابی درحال فعالیت هستند.
خواستگاری ۳۰هزار تومانی درتلگرام +عکس

دانلود سریال و آهنگ