خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا با سیاست کلان ایران هماهنگ نبود

خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا با سیاست کلان ایران هماهنگ نبود
بعیدی نژاد از دستبرد آمریکا به اموال ایران انتقاد کرد
مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود به چند نکته در خصوص دستبرد جدید به اموال ایران در آمریکا اشاره کرده است.
به گزرش ایسنا، حمید بعیدی نژاد نوشت:
۱- اصولاً اقدام سرمایه گذاری توسط مسئولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است، به ویژه که در همان زمان پرونده هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت ها در …

خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا با سیاست کلان ایران هماهنگ نبود

بعیدی نژاد از دستبرد آمریکا به اموال ایران انتقاد کرد
مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود به چند نکته در خصوص دستبرد جدید به اموال ایران در آمریکا اشاره کرده است.
به گزرش ایسنا، حمید بعیدی نژاد نوشت:
۱- اصولاً اقدام سرمایه گذاری توسط مسئولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است، به ویژه که در همان زمان پرونده هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت ها در …
خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا با سیاست کلان ایران هماهنگ نبود

لایسنس نود 32 ورژن 9

عکس