خریدار واحد های صنعتی

» بازرگانی لبخند کاغذی آماده تهاتر واحدهای صنعتی ، کارخانه ، کارگاه ، برج های تجاری ، شهرک های صنعتی ، خط تولید ، واحد های تجاری با سهام معادن طلا یا تهاتر با شمش طلا می نماید . لطفا اطلاعات ، تصاویر و مستندات خودر را به شماره 09120933277 تلگرام نمائید .

فانتزی

خرم خبر