خبر خداحافظی تلگرام از اساس کذب است

خبر خداحافظی تلگرام از اساس کذب است
به گزارش اقتصاد آنلاین، در این خبر ادعا شده بود که” صفحه رسمی تلگرام اعلام کرد که احتمالا فقط تا ۱۲ماه دیگر بین ایرانیان خواهیم بود. ”
نخست اینکه کانال مورد ادعا متعلق به تلگرام نیست و تنها صفحه رسمی تلگرام @telegram می باشد.حتی ترجمه انجام شده نیز پر از اشکال است.
خبری که به آن استناد شده ،مربوط به یک پایگاه خبری است که در آن،مصوبه شورای عالی مجازی کشورمان تحلیل شده است.
کانال های تلگرامی وحتی خبرگزاری ها برای انتشار خبرهای خارجی نباید فقط به گوگل ترنسلیت اکتفا کنند!
متاسفانه این روزها سرعت ،جای …

خبر خداحافظی تلگرام از اساس کذب است

به گزارش اقتصاد آنلاین، در این خبر ادعا شده بود که” صفحه رسمی تلگرام اعلام کرد که احتمالا فقط تا ۱۲ماه دیگر بین ایرانیان خواهیم بود. ”
نخست اینکه کانال مورد ادعا متعلق به تلگرام نیست و تنها صفحه رسمی تلگرام @telegram می باشد.حتی ترجمه انجام شده نیز پر از اشکال است.
خبری که به آن استناد شده ،مربوط به یک پایگاه خبری است که در آن،مصوبه شورای عالی مجازی کشورمان تحلیل شده است.
کانال های تلگرامی وحتی خبرگزاری ها برای انتشار خبرهای خارجی نباید فقط به گوگل ترنسلیت اکتفا کنند!
متاسفانه این روزها سرعت ،جای …
خبر خداحافظی تلگرام از اساس کذب است

موزیک سرا