حتی یک نفر در وزارت بهداشت دریافت چند صد میلیونی ندارد

حتی یک نفر در وزارت بهداشت دریافت چند صد میلیونی ندارد
به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از ایرنا، ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری دوهفتگی خود افزود: میانگین کل درآمد پزشکان متخصص در وزارت بهداشت 13.9 میلیون تومان است و میانگین کل درآمد پرستاران 3 میلیون و 100 هزار تومان است.
وی گفت: فاصله درآمد پزشک عمومی به پرستار در ایران 1.75 برابر است این فاصله در بلژیک 1.4، در کانادا 1.8 برابر، در دانمارک 2.6 و در آمریکا 2.4 برابر است.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای …

حتی یک نفر در وزارت بهداشت دریافت چند صد میلیونی ندارد

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از ایرنا، ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری دوهفتگی خود افزود: میانگین کل درآمد پزشکان متخصص در وزارت بهداشت 13.9 میلیون تومان است و میانگین کل درآمد پرستاران 3 میلیون و 100 هزار تومان است.
وی گفت: فاصله درآمد پزشک عمومی به پرستار در ایران 1.75 برابر است این فاصله در بلژیک 1.4، در کانادا 1.8 برابر، در دانمارک 2.6 و در آمریکا 2.4 برابر است.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای …
حتی یک نفر در وزارت بهداشت دریافت چند صد میلیونی ندارد

روزنامه قانون