حامیان دولت در تهران برای خبرگان لیست می دهند + اسامی / هم هاشمی هست هم موحدی کرمانی

مثلث آنلاین : از عصر دیروز یک فهرست 16 نفره با عنوان حامیان دولت در تلگرام منتشر شده است .
براین اساس لیست احتمالی حامیان دولت در انتخابات خبرگان در تهران به شرح ذیل است:
1. حسن روحانی 2. علی اکبر هاشمی رفسنجانی 3. سیدمحمود علوی 4. محمد امامی کاشانی 5. محمدعلی موحدی کرمانی 6. غلامرضا مصباحی مقدم 7. ابوالفضل میرمحمدی 8. محسن قمی 9. محمدعلی تسخیری 10. قربانعلی دری نجف آبادی 11. محمدصادق حائری شیرازی 12. حمید حوالی شهریاری 13. سیدهاشم بطحائی 14. سیدمحمدعلی امین سبزواری 15. سیدصادق محمدی جزه ای 16. محسن …

دانلود آهنگ جدید

مرجع توریسم