حاشیه های سخنرانی احمدی نژاد؛ خاک بر سر آن سیاستمدار که از راه دور دستور می دهد!

انرژی مثبت – احمدی نژاد: خاک بر سر آن سیاستمدار که فقط از راه دور دستور می دهد و انگار نه انگار که مردمی نیز وجود دارند.
به گزارش انرژی مثبت، این قسمت از سخنرانی احمدی نژاد با واکنش تند کانال تلگرام روزنامه ایران روبه رو شد.
کانال روزنامه ایران با عنوان “سخنرانی اهانت آمیز احمدی نژاد علیه برجام، شخصیت های نظام و سیاست خارجی” نوشت:
“با آنکه جلسه محمود احمدی نژاد در ورامین مجوز قانونی دریافت نکرده بود وی در جمع هوادارانش حضور یافت و با لحنی تند علیه دولت، برجام و سیاست خارجی سخنرانی ایراد کرد. رئیس …

آهنگ جدید

موزیک جوان