جشن تولدزنانه ای که تلگرامی شد

جشن تولدزنانه ای که تلگرامی شد
رئیس پلیس فتا استان کرمان گفت : عامل انتشار عکس های خصوصی جشن تولد دختر خانمی در شبکه اجتماعی تلگرام توسط پلیس فتا کرمان شناسایی شد.

جشن تولدزنانه ای که تلگرامی شد

رئیس پلیس فتا استان کرمان گفت : عامل انتشار عکس های خصوصی جشن تولد دختر خانمی در شبکه اجتماعی تلگرام توسط پلیس فتا کرمان شناسایی شد.
جشن تولدزنانه ای که تلگرامی شد

عرفان دینی