جبهه مردمی مقابله با فساد در فضای مجازی وارد تلگرام شد

جبهه مردمی مقابله با فساد در فضای مجازی وارد تلگرام شد
پس از اعلام موجودیت جبهه مبارزه با فساد در فضای مجازی و پیوستن استان های مختلف کشور به این جبهه این جریان اقدام به انتشار ۵۰۰۰ شماره تلفن از افرادی را کرد که در اینستاگرام اقدام به اداره صفحات غیر اخلاقی می کردند.

جبهه مردمی مقابله با فساد در فضای مجازی وارد تلگرام شد

پس از اعلام موجودیت جبهه مبارزه با فساد در فضای مجازی و پیوستن استان های مختلف کشور به این جبهه این جریان اقدام به انتشار ۵۰۰۰ شماره تلفن از افرادی را کرد که در اینستاگرام اقدام به اداره صفحات غیر اخلاقی می کردند.
جبهه مردمی مقابله با فساد در فضای مجازی وارد تلگرام شد

فروش بک لینک

فیلم سریال آهنگ