جبهه مردمی مقابله با فساد در فضای مجازی وارد فضای تلگرام شد

جبهه مردمی مقابله با فساد در فضای مجازی وارد فضای تلگرام شد
پس از اعلام موجودیت جبهه مبارزه با فساد در فضای مجازی و پیوستن استان های مختلف کشور به این جبهه و اعلام آمادگی برای مبارزه با فساد در فضای مجازی این جریان اقدام به انتشار 5000 شماره تلفن از افرادی را نمود که در اینستاگرام اقدام به اداره صفحات غیر اخلاقی می نمودند.

جبهه مردمی مقابله با فساد در فضای مجازی وارد فضای تلگرام شد

پس از اعلام موجودیت جبهه مبارزه با فساد در فضای مجازی و پیوستن استان های مختلف کشور به این جبهه و اعلام آمادگی برای مبارزه با فساد در فضای مجازی این جریان اقدام به انتشار 5000 شماره تلفن از افرادی را نمود که در اینستاگرام اقدام به اداره صفحات غیر اخلاقی می نمودند.
جبهه مردمی مقابله با فساد در فضای مجازی وارد فضای تلگرام شد

بک لینک رنک 7

ganool review