جانشین دادسرای زنان، خانواده و اطفال: کانال غیراخلاقی تلگرام عامل قتل «ستایش» بود/سرپرست دادسرای ارشاد: از امروز باید به فکر بچه های خیابانی فردا باشیم

جانشین دادسرای زنان، خانواده و اطفال: کانال غیراخلاقی تلگرام عامل قتل «ستایش» بود/سرپرست دادسرای ارشاد: از امروز باید به فکر بچه های خیابانی فردا باشیم
اولین جلسه از سری نشست های بررسی پدیده دختران فرار از منظر حقوقی، در سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران برگزار شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی سازمان خدمات اجتماعی، در این جلسه که سه شنبه 14 اردیبهشت ماه و به همت اداره حقوقی این سازمان برگزار شد چهره هایی همچون پروفسور حسین باهر، دکتر حسن فدایی مشاور معاون حقوق بشر قوه قضائیه، فریدون امیرآبادی سرپرست دادسرای ارشاد و همچنین خانم خاکی جانشین دادسرای زنان، خانواده و اطفال به بحث و بررسی پدیده دختران فرار پرداختند.
در این نشست همچنین …

جانشین دادسرای زنان، خانواده و اطفال: کانال غیراخلاقی تلگرام عامل قتل «ستایش» بود/سرپرست دادسرای ارشاد: از امروز باید به فکر بچه های خیابانی فردا باشیم

اولین جلسه از سری نشست های بررسی پدیده دختران فرار از منظر حقوقی، در سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران برگزار شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی سازمان خدمات اجتماعی، در این جلسه که سه شنبه 14 اردیبهشت ماه و به همت اداره حقوقی این سازمان برگزار شد چهره هایی همچون پروفسور حسین باهر، دکتر حسن فدایی مشاور معاون حقوق بشر قوه قضائیه، فریدون امیرآبادی سرپرست دادسرای ارشاد و همچنین خانم خاکی جانشین دادسرای زنان، خانواده و اطفال به بحث و بررسی پدیده دختران فرار پرداختند.
در این نشست همچنین …
جانشین دادسرای زنان، خانواده و اطفال: کانال غیراخلاقی تلگرام عامل قتل «ستایش» بود/سرپرست دادسرای ارشاد: از امروز باید به فکر بچه های خیابانی فردا باشیم

فروش بک لینک

بازی