توکلی درباره اعتبارنامه مینو خالقی/ راه حل این موضوع از اختیارات رهبری است

توکلی درباره اعتبارنامه مینو خالقی/ راه حل این موضوع از اختیارات رهبری است
نماینده مجلس نهم در کانال تلگرامی خود، نظرش در مورد ابطال آرای منتخب سوم اصفهان و راه حل اختلاف میان قوه مجریه و شورای نگهبان در رابطه با این موضوع را بیان کرده است.
متن انتشار یافته در کانال تلگرام احمد توکلی به شرح زیر است:
رد صلاحیت نامزدی پس از انتخاب شدن با نظر شورای محترم نگهبان سابقه نداشته است. هر امر بی سابقه، به ویژه اگر با حقوق افراد کثیری درگیر باشد حساسیت جامعه را برمی انگیزد. این حساسیت به حق است و باید به خاطر وجود آن خدا را سپاس گفت.
۱. هر نهاد مسئولی در جامعه باید برای اقدامات خویش …

توکلی درباره اعتبارنامه مینو خالقی/ راه حل این موضوع از اختیارات رهبری است

نماینده مجلس نهم در کانال تلگرامی خود، نظرش در مورد ابطال آرای منتخب سوم اصفهان و راه حل اختلاف میان قوه مجریه و شورای نگهبان در رابطه با این موضوع را بیان کرده است.
متن انتشار یافته در کانال تلگرام احمد توکلی به شرح زیر است:
رد صلاحیت نامزدی پس از انتخاب شدن با نظر شورای محترم نگهبان سابقه نداشته است. هر امر بی سابقه، به ویژه اگر با حقوق افراد کثیری درگیر باشد حساسیت جامعه را برمی انگیزد. این حساسیت به حق است و باید به خاطر وجود آن خدا را سپاس گفت.
۱. هر نهاد مسئولی در جامعه باید برای اقدامات خویش …
توکلی درباره اعتبارنامه مینو خالقی/ راه حل این موضوع از اختیارات رهبری است

اخبار دنیای دیجیتال