توضیحات برخی مسئولان درباره فیش حقوقی ۲۳۴ میلیونی

توضیحات برخی مسئولان درباره فیش حقوقی ۲۳۴ میلیونی
خبرآنلاین/ رئیس دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس است درباره پرداخت حقوقهای چند صد میلیونی روی آنتن زنده شبکه ۲ به مردم توضیح داد.
انتشار تصویر فیش حقوقی ۲۳۴ میلیونی در تلگرام و شبکه های اجتماعی باعث شد تا در گفتگوی ویژه خبری دیشب، بحث این مسئله داغ شود.
این مسئله عنوان شد که چرا این فیشها در حال “رو شدن” است و چطور ممکن است کسی در یک ماه این همه حقوق بگیرد. دستور ویژه رئیس مجلس برای پیگیری این فیشهای نجومی باعث شد تا دیشب علی اصغر ملک محمدی کارشناس نظام پرداخت حقوق، به صورت حضوری در استودیوی گفتگوی …

توضیحات برخی مسئولان درباره فیش حقوقی ۲۳۴ میلیونی

خبرآنلاین/ رئیس دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس است درباره پرداخت حقوقهای چند صد میلیونی روی آنتن زنده شبکه ۲ به مردم توضیح داد.
انتشار تصویر فیش حقوقی ۲۳۴ میلیونی در تلگرام و شبکه های اجتماعی باعث شد تا در گفتگوی ویژه خبری دیشب، بحث این مسئله داغ شود.
این مسئله عنوان شد که چرا این فیشها در حال “رو شدن” است و چطور ممکن است کسی در یک ماه این همه حقوق بگیرد. دستور ویژه رئیس مجلس برای پیگیری این فیشهای نجومی باعث شد تا دیشب علی اصغر ملک محمدی کارشناس نظام پرداخت حقوق، به صورت حضوری در استودیوی گفتگوی …
توضیحات برخی مسئولان درباره فیش حقوقی ۲۳۴ میلیونی