تهدید تلگرامی همسر برای جلب توجه

مرد جوان زمانی که احساس کرد همسرش به او کم توجه شده است، دست به انتقام گیری عجیبی زد و او را در تلگرام تهدید به اخاذی کرد.

استخدام

صبحانه