تلگرام سرورهای خود را به داخل ایران منتقل می کند؟

تلگرام سرورهای خود را به داخل ایران منتقل می کند؟
مهر نوشت: براساس مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، اطلاعات کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی مانند تلگرام باید به داخل کشور منتقل شود.

تلگرام سرورهای خود را به داخل ایران منتقل می کند؟

مهر نوشت: براساس مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، اطلاعات کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی مانند تلگرام باید به داخل کشور منتقل شود.
تلگرام سرورهای خود را به داخل ایران منتقل می کند؟

اسکای نیوز