تلگرام؛ رسانه محبوب برای انتخابات 7 اسفند

مردم ما معمولاً به کسی که مشهور نیست و نمی شناسند، رأی نمی دهند، اما چنان محتواهای جذاب و اثربخشی توسط رهبران افکار عمومی در تلگرام تولید و پخش شد که اکثریت مردم توجیه شدند و به اشخاصی که نمی شناختند، در لیست مجلس و به افرادی که نمی خواستند، در لیست خبرگان رأی دادند. به گزارش ایلنا، می گویند پیروزی هزار پدر دارد، اما شکست یتیم است. پیروزی خیره کننده اصلاح طلبان در تهران با دستان خالی، علیرغم همه مضیقه ها و حرمان ها و شکست بی چون و چرای اصولگرایان، علی رغم برخورداری از همه امکانات و ملزومات پیروزی، …

خبر جدید

صبحانه