تلگرام، ادعای وزارت ارتباطات را رد کرد

مدیرعامل تلگرام در توئیتر خود نوشت: اگر آنها می گویند که ما هر محتوایی را به درخواست آنها مسدود کرده ایم، مسلما این گفته صحت ندارد.

استخدام