تلویزیون در رقابت با تلگرام موفق عمل کرد؟

تلویزیون در رقابت با تلگرام موفق عمل کرد؟
در نوروز ۹۵ با وجود حضور تلگرام، اینستاگرام و سایر شبکه های مجازی، تلویزیون به طور متوسط مخاطبان بالایی داشت و توانست در رقابت با این شبکه ها موفق عمل کند.

تلویزیون در رقابت با تلگرام موفق عمل کرد؟

در نوروز ۹۵ با وجود حضور تلگرام، اینستاگرام و سایر شبکه های مجازی، تلویزیون به طور متوسط مخاطبان بالایی داشت و توانست در رقابت با این شبکه ها موفق عمل کند.
تلویزیون در رقابت با تلگرام موفق عمل کرد؟

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 8

موزیک سرا