تلاش های دیپلماسی ادامه دارد

تلاش های دیپلماسی ادامه دارد
رییس هیات کارشناسی تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در کانال تلگرامی خود ضمن تایید خبر انتقال قسط اول بدهی شرکت های هندی به حساب بانک مرکزی در ترکیه به یورو، این اتفاق را نشانی از حذف محدودیت های انتقال بانکی مبالغ بالا و همچنین تبدیل آن مبالغ از ارزهایی مانند روپیه به یورو دانست. مدیرکل اداره امور خلع سلاح و مدیرکل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در کانال تلگرام خود نوشت:
«در چند روز گذشته در مسیر اجرای حذف محدودیت ها اتفاقات خوبی به وقوع پیوسته است: ١- انتقال …

تلاش های دیپلماسی ادامه دارد

رییس هیات کارشناسی تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در کانال تلگرامی خود ضمن تایید خبر انتقال قسط اول بدهی شرکت های هندی به حساب بانک مرکزی در ترکیه به یورو، این اتفاق را نشانی از حذف محدودیت های انتقال بانکی مبالغ بالا و همچنین تبدیل آن مبالغ از ارزهایی مانند روپیه به یورو دانست. مدیرکل اداره امور خلع سلاح و مدیرکل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در کانال تلگرام خود نوشت:
«در چند روز گذشته در مسیر اجرای حذف محدودیت ها اتفاقات خوبی به وقوع پیوسته است: ١- انتقال …
تلاش های دیپلماسی ادامه دارد

پرس نیوز