تفنگ بچه ها رامی گیرم به آنها کتاب می دهم

تفنگ بچه ها رامی گیرم به آنها کتاب می دهم
زهرا کشوری
در برف و باران، با دوچرخه یا پای پیاده، کتاب می دهد و تفنگ های پلاستیکی را می گیرد تا به جای خشونت؛ آگاهی نصیب کودکان بامیان افغانستان شود. گاهی از آدرس های نامشخص تهدید می شود که کتابی که توزیع می کند، باید دینی باشد در غیر این صورت دچار دردسر می شود. «صابر حسینی» دوست ندارد به سرنوشت «ملاله» دختر نوجوان افغانستانی که برای سوادآموزی به زنان هموطنش آماج گلوله های خشونت و کوته نظری طالبان شد فکر کند. تلفنش خط نمی دهد. از طریق تلگرام با او گفت و گو می کنم. می گوید در مسیر هستم شما سؤال ها را …

تفنگ بچه ها رامی گیرم به آنها کتاب می دهم

زهرا کشوری
در برف و باران، با دوچرخه یا پای پیاده، کتاب می دهد و تفنگ های پلاستیکی را می گیرد تا به جای خشونت؛ آگاهی نصیب کودکان بامیان افغانستان شود. گاهی از آدرس های نامشخص تهدید می شود که کتابی که توزیع می کند، باید دینی باشد در غیر این صورت دچار دردسر می شود. «صابر حسینی» دوست ندارد به سرنوشت «ملاله» دختر نوجوان افغانستانی که برای سوادآموزی به زنان هموطنش آماج گلوله های خشونت و کوته نظری طالبان شد فکر کند. تلفنش خط نمی دهد. از طریق تلگرام با او گفت و گو می کنم. می گوید در مسیر هستم شما سؤال ها را …
تفنگ بچه ها رامی گیرم به آنها کتاب می دهم

آپدیت نود 32 ورژن 4

پرس نیوز