تعیین تکلیف شبکه های پیام رسان در شورای عالی فضای مجازی

تعیین تکلیف شبکه های پیام رسان در شورای عالی فضای مجازی
دبیر شورای عالی فضای مجازی از بررسی وضعیت شبکه های پیام رسان برخط و اعلام سیاست های جدید شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه هایی همچون تلگرام در جلسات آتی این شورا خبر داد. بحث بر سر نحوه فعالیت نرم افزارهای ارتباطی در ایران موضوع جدیدی نبوده و طی دو سال گذشته بارها و بارها این مساله از سوی نهادهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان با وجود اینکه در گذشته به طور معمول با این شبکه ها به شیوه سلبی برخورد شده و فعالیت آنها محدود می شد، دولت جدید تلاش های متعددی کرده تا فعالیت این شبکه ها در ایرا …

تعیین تکلیف شبکه های پیام رسان در شورای عالی فضای مجازی

دبیر شورای عالی فضای مجازی از بررسی وضعیت شبکه های پیام رسان برخط و اعلام سیاست های جدید شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه هایی همچون تلگرام در جلسات آتی این شورا خبر داد. بحث بر سر نحوه فعالیت نرم افزارهای ارتباطی در ایران موضوع جدیدی نبوده و طی دو سال گذشته بارها و بارها این مساله از سوی نهادهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان با وجود اینکه در گذشته به طور معمول با این شبکه ها به شیوه سلبی برخورد شده و فعالیت آنها محدود می شد، دولت جدید تلاش های متعددی کرده تا فعالیت این شبکه ها در ایرا …
تعیین تکلیف شبکه های پیام رسان در شورای عالی فضای مجازی

فروش بک لینک

wolrd press news