تأسیس کانال در تلگرام در تناقض با بازاریابی اجتماعی است

تأسیس کانال در تلگرام در تناقض با بازاریابی اجتماعی است
یک کارشناس اقتصادی گفت: کانال تلگرام به منظور توسعه فضای کسب و کار متناقض با بازاریابی اجتماعی است و این عرصه صرفا فضایی برای شنیدن صدای مشتریان و مخاطبان است.

تأسیس کانال در تلگرام در تناقض با بازاریابی اجتماعی است

یک کارشناس اقتصادی گفت: کانال تلگرام به منظور توسعه فضای کسب و کار متناقض با بازاریابی اجتماعی است و این عرصه صرفا فضایی برای شنیدن صدای مشتریان و مخاطبان است.
تأسیس کانال در تلگرام در تناقض با بازاریابی اجتماعی است

پرس نیوز

پامنا موبایل لپ تاپ