بیمه معلم در نقاط پرتردد تهران باجه می زند

بیمه معلم در نقاط پرتردد تهران باجه می زند
به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »، آزاد حسنی اعلام کرد که امسال فاز دوم جذب نمایندگی با قدرت بیشتری انجام خواهد شد. وی با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 50 درصد پرتفوی شعبه تهران را کارگزاران تامین می کنند، از تاسیس چند باجه بیمه معلم در نقاط پرتردد تهران خبر داد. حسنی با بیان اینکه رسیدن به این هدف مستلزم زیرساخت های ویژه است، گفت: در این راستا ما باید در ساختار نیروی انسانی و فضای فیزیکی شعبه تغییراتی ایجاد کنیم تا به یک شعبه ممتاز تبدیل شویم.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی …

بیمه معلم در نقاط پرتردد تهران باجه می زند

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »، آزاد حسنی اعلام کرد که امسال فاز دوم جذب نمایندگی با قدرت بیشتری انجام خواهد شد. وی با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 50 درصد پرتفوی شعبه تهران را کارگزاران تامین می کنند، از تاسیس چند باجه بیمه معلم در نقاط پرتردد تهران خبر داد. حسنی با بیان اینکه رسیدن به این هدف مستلزم زیرساخت های ویژه است، گفت: در این راستا ما باید در ساختار نیروی انسانی و فضای فیزیکی شعبه تغییراتی ایجاد کنیم تا به یک شعبه ممتاز تبدیل شویم.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی …
بیمه معلم در نقاط پرتردد تهران باجه می زند

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 7

دانلود سرا