بنیان گذار تلگرام به جمع ۲۰۰ ثروتمند روسیه پیوست

بنیان گذار تلگرام به جمع ۲۰۰ ثروتمند روسیه پیوست
پاول والریویچ دوروف بنیان گذار مشهورترین شبکه اجتماعی روسیه VKontakte (مشابه فیسبوک) و اپلیکیشن پیام رسان محبوب تلگرام برای نخستین بار در لیست ۲۰۰ تاجر ثروتمند روسیه قرار گرفت.

بنیان گذار تلگرام به جمع ۲۰۰ ثروتمند روسیه پیوست

پاول والریویچ دوروف بنیان گذار مشهورترین شبکه اجتماعی روسیه VKontakte (مشابه فیسبوک) و اپلیکیشن پیام رسان محبوب تلگرام برای نخستین بار در لیست ۲۰۰ تاجر ثروتمند روسیه قرار گرفت.
بنیان گذار تلگرام به جمع ۲۰۰ ثروتمند روسیه پیوست

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

آهنگ جدید