بعیدی نژاد از نوروزی می گوید که در مذاکرات گذشت

مدیرکل سیاسی وزارت خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در کانال شخصی خود در تلگرام چگونگی سال تحویل گذشته را در ایام مذاکرات شرح داده است.

مرکز فیلم

آگهی استخدام