بعیدی نژاد از عید نوروز در مذاکرات گفت

مدیرکل سیاسی وزارت خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در کانال شخصی خود در تلگرام چگونگی سال تحویل گذشته را در ایام مذاکرات شرح داده است.

خبر جدید

اسکای نیوز