بعیدی نژاداعلام کرد:ادامه بی وقفه دیپلماسی باهدف لغوتمامی محدودیتهای بانکی ومالی وتجاری

بعیدی نژاداعلام کرد:ادامه بی وقفه دیپلماسی باهدف لغوتمامی محدودیتهای بانکی ومالی وتجاری
مدیرکل سیاسی وامنیت بین الملل وزارت امورخارجه نوشت: دیپلماسی بدون وقفه ادامه دارد وهدف کشور لغو تمامی محدودیتهای بانکی و مالی و تجاری علیه موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی است .
حمید بعیدی نژاد روز یکشنبه در کانال تلگرام خود افزود: کشورمان تا زمانی که تمامی مشکلات اجرایی لغو این محدودیتها همگی در اجرا رفع نشوند از پای نمی نشیند. البته این به یک عزم ملی و تلاش همگانی نیاز دارد که امروز تمامی سازمانهای ذیربط برای تحقق این هدف در تلاش هستند.
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ضمن اظهار خرسندی از …

بعیدی نژاداعلام کرد:ادامه بی وقفه دیپلماسی باهدف لغوتمامی محدودیتهای بانکی ومالی وتجاری

مدیرکل سیاسی وامنیت بین الملل وزارت امورخارجه نوشت: دیپلماسی بدون وقفه ادامه دارد وهدف کشور لغو تمامی محدودیتهای بانکی و مالی و تجاری علیه موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی است .
حمید بعیدی نژاد روز یکشنبه در کانال تلگرام خود افزود: کشورمان تا زمانی که تمامی مشکلات اجرایی لغو این محدودیتها همگی در اجرا رفع نشوند از پای نمی نشیند. البته این به یک عزم ملی و تلاش همگانی نیاز دارد که امروز تمامی سازمانهای ذیربط برای تحقق این هدف در تلاش هستند.
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ضمن اظهار خرسندی از …
بعیدی نژاداعلام کرد:ادامه بی وقفه دیپلماسی باهدف لغوتمامی محدودیتهای بانکی ومالی وتجاری

خبر جدید