بررسی یک ادعای سیاسی درباره رئیس دولت اصلاحات

بررسی یک ادعای سیاسی درباره رئیس دولت اصلاحات
خبرنامه دانشجویان ایران: سیدمرتضی موسوی نژاد// با گذشت زمان و روزهای بعد از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری، التهابات سیاسی ناشی از آن، آرام شده است و تحلیل های گوناگون نیز ناشی از نتایج متفاوت تهران و شهرستان نیز ارائه شده است. یکی از مواردی که به شدت مورد تاکید رسانه های بیگانه و البته کنشگران سیاسی اصلاح طلب داخلی قرار می گیرد، میزان تاثیر رئیس دولت اصلاحات در انتخابات گذشته بود.
رئیس دولت اصلاحات به مدد شبکه های اجتماعی به خصوص شبکه ی تلگرام با وجو …

بررسی یک ادعای سیاسی درباره رئیس دولت اصلاحات

خبرنامه دانشجویان ایران: سیدمرتضی موسوی نژاد// با گذشت زمان و روزهای بعد از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری، التهابات سیاسی ناشی از آن، آرام شده است و تحلیل های گوناگون نیز ناشی از نتایج متفاوت تهران و شهرستان نیز ارائه شده است. یکی از مواردی که به شدت مورد تاکید رسانه های بیگانه و البته کنشگران سیاسی اصلاح طلب داخلی قرار می گیرد، میزان تاثیر رئیس دولت اصلاحات در انتخابات گذشته بود.
رئیس دولت اصلاحات به مدد شبکه های اجتماعی به خصوص شبکه ی تلگرام با وجو …
بررسی یک ادعای سیاسی درباره رئیس دولت اصلاحات

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7

اسکای نیوز