برترین نرم افزارهای پیام رسان در جهان و ایران

برترین نرم افزارهای پیام رسان در جهان و ایران
روز نو :
 در میان بالاترین اپلیکیشن های پیام رسان برای اندروید، واتس اپ با حضور در 109 کشور معروف ترین پیام رسان در جهان به شمار می رود، در حالی که این لقب در ایران متعلق به تلگرام است.
 وب سایت تک تایمز تحلیلی از بررسی های یک شرکت ارایه کرده که واتس اپ را در صدر پیام رسان ها قرار می دهد و ادعا می کند که این اپلیکیشن معروف ترین پیام رسان موبایلی برای اندروید در بیش از 100 کشور است.
در حالی که استفاده از گوشی همراه در حال افزایش است، اپلیکیشن های پیام رسان بخش بزرگی از راه های ارتباطی این روزهای ما …

برترین نرم افزارهای پیام رسان در جهان و ایران

روز نو :
 در میان بالاترین اپلیکیشن های پیام رسان برای اندروید، واتس اپ با حضور در 109 کشور معروف ترین پیام رسان در جهان به شمار می رود، در حالی که این لقب در ایران متعلق به تلگرام است.
 وب سایت تک تایمز تحلیلی از بررسی های یک شرکت ارایه کرده که واتس اپ را در صدر پیام رسان ها قرار می دهد و ادعا می کند که این اپلیکیشن معروف ترین پیام رسان موبایلی برای اندروید در بیش از 100 کشور است.
در حالی که استفاده از گوشی همراه در حال افزایش است، اپلیکیشن های پیام رسان بخش بزرگی از راه های ارتباطی این روزهای ما …
برترین نرم افزارهای پیام رسان در جهان و ایران

bluray movie download