بداهت اصول اخلاقی

بداهت اصول اخلاقی
نشست علمی «بداهت اصول اخلاقی» برگزار می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، «بداهت اصول اخلاقی» محور نشستی علمی قرار می گیرد.
در این نشست، مجید ابوالقاسم زاده سخنرانی خواهد کرد.
زمان: چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395، ساعت 18:30
مکان: ساحتمان انجمن های علمی حوزه – سالن کنفرانس
ساحتمان انجمن های علمی حوزه در قم، بلوار جمهوری اسلامی، فرعی اول سمت چپ قرار دارد.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

بداهت اصول اخلاقی

نشست علمی «بداهت اصول اخلاقی» برگزار می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، «بداهت اصول اخلاقی» محور نشستی علمی قرار می گیرد.
در این نشست، مجید ابوالقاسم زاده سخنرانی خواهد کرد.
زمان: چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395، ساعت 18:30
مکان: ساحتمان انجمن های علمی حوزه – سالن کنفرانس
ساحتمان انجمن های علمی حوزه در قم، بلوار جمهوری اسلامی، فرعی اول سمت چپ قرار دارد.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.
بداهت اصول اخلاقی

بک لینک رنک 3

میهن دانلود