بازی با رمز و رموز امنیتی تلگرام + آموزش

بازی با رمز و رموز امنیتی تلگرام + آموزش
گستردگی ابعاد فضای مجازی رقابتی بین آن و دنیای واقعی ایجاد کرده و همانطور که هر فردی علاقه مند به داشتن امنیت و حفظ چارچوب های حریم شخصی اش در دنیای واقعی است، در فضای مجازی نیز همین دغدغه ها به شکلی جدی تر وجود دارد زیرا جبران مافات در آن کار سختی است.

پیام رسان تلگرام نیز یکی از ابزارهای مبتنی بر بستر اینترنت و فضای مجازی است که شعار برقراری امنیت بالا را سر می دهد و راهکارهای امنیتی ساده و در عین حال پیچیده ای را برای برقراری ارتباطی ساده پیشنهاد می کند.
برای دستیابی به تنظیمات مربوط امنیت و حریم …

بازی با رمز و رموز امنیتی تلگرام + آموزش

گستردگی ابعاد فضای مجازی رقابتی بین آن و دنیای واقعی ایجاد کرده و همانطور که هر فردی علاقه مند به داشتن امنیت و حفظ چارچوب های حریم شخصی اش در دنیای واقعی است، در فضای مجازی نیز همین دغدغه ها به شکلی جدی تر وجود دارد زیرا جبران مافات در آن کار سختی است.

پیام رسان تلگرام نیز یکی از ابزارهای مبتنی بر بستر اینترنت و فضای مجازی است که شعار برقراری امنیت بالا را سر می دهد و راهکارهای امنیتی ساده و در عین حال پیچیده ای را برای برقراری ارتباطی ساده پیشنهاد می کند.
برای دستیابی به تنظیمات مربوط امنیت و حریم …
بازی با رمز و رموز امنیتی تلگرام + آموزش

آپدیت نود 32 ورژن 8

گوشی موبایل