بازداشت پدربزرگی که مزاحم نوه خود می شد!

سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: پدربزرگ 86 ساله ای که با هویت ناشناس در شبکه اجتماعی تلگرام برای نوه جوان خود ایجاد مزاحمت می کرد، شناسایی و دستگیر شد.

روزنامه ایران

باران دانلود