ایران دستبرد جدید آمریکا به اموالش را به هیچ وجه به رسمیت نمی شناسد

ایران دستبرد جدید آمریکا به اموالش را به هیچ وجه به رسمیت نمی شناسد
مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود به چند نکته در خصوص دستبرد جدید به اموال ایران در آمریکا اشاره کرده است.

ایران دستبرد جدید آمریکا به اموالش را به هیچ وجه به رسمیت نمی شناسد

مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود به چند نکته در خصوص دستبرد جدید به اموال ایران در آمریکا اشاره کرده است.
ایران دستبرد جدید آمریکا به اموالش را به هیچ وجه به رسمیت نمی شناسد

لایسنس نود 32 ورژن 8

بازی