ایرانیان و مقام نخست استفاده از تلگرام

ایرانیان و مقام نخست استفاده از تلگرام
آمار عجیب اما متاسفانه واقعی حضور ایرانیان در فضای مجازی به خصوص تلگرام و انفعال برخی از دستگاه های متولی برای اندیشیدن تدبیری درست به منظور فرهنگ سازی و ارتقای سواد فضای مجازی و رسانه ای مردم، یک ضعف بزرگ در حوزه فضای مجازی بشمار می رود.

ایرانیان و مقام نخست استفاده از تلگرام

آمار عجیب اما متاسفانه واقعی حضور ایرانیان در فضای مجازی به خصوص تلگرام و انفعال برخی از دستگاه های متولی برای اندیشیدن تدبیری درست به منظور فرهنگ سازی و ارتقای سواد فضای مجازی و رسانه ای مردم، یک ضعف بزرگ در حوزه فضای مجازی بشمار می رود.
ایرانیان و مقام نخست استفاده از تلگرام

فروش بک لینک

پرس نیوز