انتقام گیری در تلگرام با انتشار عکس های حیوان آزاری

انتقام گیری در تلگرام با انتشار عکس های حیوان آزاری
راز حیوان آزاری های دو جوان ملقب به «مهران چیلی» و«مهران ویتنام» زمانی فاش شد که تصاویر یکدیگر را در تلگرام منتشر کردند. تصاویری دلخراش که هر یک از آنها را در کنار لاشه قطعه قطعه شده یا پوست کنده شده روباه و گرگ نشان می داد و ضمن تشویش اذهان عمومی، اعتراضات گسترده ای را نسبت به پاسخگو نبودن سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال داشت.

انتقام گیری در تلگرام با انتشار عکس های حیوان آزاری

راز حیوان آزاری های دو جوان ملقب به «مهران چیلی» و«مهران ویتنام» زمانی فاش شد که تصاویر یکدیگر را در تلگرام منتشر کردند. تصاویری دلخراش که هر یک از آنها را در کنار لاشه قطعه قطعه شده یا پوست کنده شده روباه و گرگ نشان می داد و ضمن تشویش اذهان عمومی، اعتراضات گسترده ای را نسبت به پاسخگو نبودن سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال داشت.
انتقام گیری در تلگرام با انتشار عکس های حیوان آزاری

روزنامه قانون