انتقام جویی در تلگرام به خاطر پسر مورد علاقه

انتقام جویی در تلگرام به خاطر پسر مورد علاقه
زنی که به قصد انتقام از دوست سابق خود اقدام به فحاشی و تهمت علیه وی با عناوین جعلی در شبکه اجتماعی تلگرام کرده بود، توسط کارآگاهان پلیس سایبری آمل دستگیر شد.

انتقام جویی در تلگرام به خاطر پسر مورد علاقه

زنی که به قصد انتقام از دوست سابق خود اقدام به فحاشی و تهمت علیه وی با عناوین جعلی در شبکه اجتماعی تلگرام کرده بود، توسط کارآگاهان پلیس سایبری آمل دستگیر شد.
انتقام جویی در تلگرام به خاطر پسر مورد علاقه

لردگان