انتقال سرورهای تلگرام به ایران، مشکلی حل نمی کند

انتقال سرورهای تلگرام به ایران، مشکلی حل نمی کند
نصرالله پژمان فر در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به درخواست مسئولان ایرانی از مدیران تلگرام مبنی بر انتقال سرور این شبکه مجازی به ایران، گفت: انتقال سرور تلگرام و یا هر شبکه مجازی دیگر به ایران راه حل در اختیار گرفتن این شبکه ها نیست درواقع باید در مسیری حرکت کرد که بتوان حاکمیت و تسلط خود را در فضای مجازی به دست آوریم و راه حل این مسئله راه اندازی «شبکه ملی اطلاعات» است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موتورهای جستجو یکی از مسائل مهمی است که مدیران فضای مجازی …

انتقال سرورهای تلگرام به ایران، مشکلی حل نمی کند

نصرالله پژمان فر در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به درخواست مسئولان ایرانی از مدیران تلگرام مبنی بر انتقال سرور این شبکه مجازی به ایران، گفت: انتقال سرور تلگرام و یا هر شبکه مجازی دیگر به ایران راه حل در اختیار گرفتن این شبکه ها نیست درواقع باید در مسیری حرکت کرد که بتوان حاکمیت و تسلط خود را در فضای مجازی به دست آوریم و راه حل این مسئله راه اندازی «شبکه ملی اطلاعات» است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موتورهای جستجو یکی از مسائل مهمی است که مدیران فضای مجازی …
انتقال سرورهای تلگرام به ایران، مشکلی حل نمی کند

بازی