انتشار تصاویر دختر جوان در تلگرام

انتشار تصاویر دختر جوان در تلگرام
به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سرگرد علی کسانی گفت: فردی با مراجعه به این پلیس و بیان اینکه فردی با هویت نامعلوم از طریق شبکه اجتماعی تلگرام اقدام به ایجاد مزاحمت اینترنتی برای وی کرده است، مراتب در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت. […]

انتشار تصاویر دختر جوان در تلگرام

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سرگرد علی کسانی گفت: فردی با مراجعه به این پلیس و بیان اینکه فردی با هویت نامعلوم از طریق شبکه اجتماعی تلگرام اقدام به ایجاد مزاحمت اینترنتی برای وی کرده است، مراتب در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت. […]
انتشار تصاویر دختر جوان در تلگرام

آپدیت نود 32 جدید آفلاین

فانتزی