انتشار تصاویر خصوصی دختر 20ساله برای شوخی

رئیس پلیس «فتا»ی استان سمنان گفت: با تلاش مأموران پلیس فتای این استان عامل انتشار تصاویر دانشجوی 20 ساله سمنانی در تلگرام در کمتر از 24 ساعت دستگیر شد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ «سیدعلی میراحمدی» با اعلام این خبر، اظهار کرد: با دریافت پرونده ای با موضوع هتک حیثیت و انتشار تصاویر خصوصی یک دخترجوان در تلگرام رسیدگی سریع در دستور کار قرار گرفت.
رئیس پلیس فتای استان سمنان گفت: یک دختر دانشجوی سمنانی شاکی این پرونده بود.
میراحمدی افزود: عکس پروفایل دختر جوان با نرم افزار فتوشاپ به طرز ماهرانه در کنار دو نفر …

مرکز فیلم

تکنولوژی جدید