انتشار تصاویر خصوصی خواهرشوهرش توسط نوعروس

خانمی با در دست داشتن مرجوعه قضایی به این پلیس مراجعه و بیان داشت شخصی ناشناس مرا در خیابان مشاهده مدعی شده تعدادی از عکس های خصوصی مرا در اختیار دارد زمانی که پرسیدم آن را چگونه به دست آورده بیان داشت; این تصاویر را از طریق یکی از شبکه های اجتماعی دریافت کرده و جهت تایید حرف های خود یکی از عکس ها را از طریق شبکه اجتماعی تلگرام برایم ارسال کرد که متوجه شدم حقیقت را می گوید، این موضوع باعث هتک حیثیت اینجانب شده، لذا درخواست پیگیری دارم.
سرهنگ “شفیعی” افزود: با توجه به گفته های شاکیه تیمی از پلیس فتا …

اتوبیوگرافی

افق