امام جمعه گلشهر از خانواده شهیدان یدالله و براتعلی جمالی دیدار کرد

امام جمعه گلشهر از خانواده شهیدان یدالله و براتعلی جمالی دیدار کرد
دریافت آخرین اخبار ایران و جهان در کانال تلگرام صاحب نیوز

امام جمعه گلشهر از خانواده شهیدان یدالله و براتعلی جمالی دیدار کرد

دریافت آخرین اخبار ایران و جهان در کانال تلگرام صاحب نیوز
امام جمعه گلشهر از خانواده شهیدان یدالله و براتعلی جمالی دیدار کرد

بک لینک قوی

موسیقی